Een afspraak maken
Een afspraak maken kan telefonisch T 059/32.52.22 of GSM 0477/62.68.64

Meer informatie nodig?
Je kan ons bereiken via mail voor meer informatie (niet voor een afspraak).

ee

Wat breng je mee voor een afspraak voor kinesitherapie?
Bij de eerste afspraak breng je het doktersvoorschrift mee (behandeling kan ook zonder voorschrift), samen met twee klevertjes van de mutualiteit en uw electronische identiteitskaart.
Het is ook nuttig om eventuele onderzoeksverslagen en protocols van operaties en medische beeldvorming (RX, echografie, NMR,...) mee te brengen. Ook de gegevens van uw huisarts/specialist zijn nuttig.
Huisbezoeken kunnen ook uitgevoerd worden, indien de patiënt zich niet kan verplaatsen. Dit dient dan specifiek vermeld te worden op het doktersvoorschrift.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van uw klacht en uw behandelmethode. Voor de intake rekent u best op 1 uur, de duur van de behandelingen zal met u worden besproken.

U kunt niet komen
Het kan zijn dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen.Wij vragen u om ons zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen, minstens 24u op voorhand voor gewone afspraken en 48u voor een afspraak van een uur, zoniet zijn wij genoodzaakt de behandeling aan te rekenen zonder teruggave van de mutualiteit (wettelijke bepaling). 
Niet stipt aanwezig, dan kunnen wij u helaas geen volledige behandeling garanderen.

Betaling en terugbetaling
Via Bancontact of via overschrijving.  Bij betaling via Bancontact krijgt u onmiddellijk de papieren voor de mutualiteit. Bij betaling via overschrijving sturen we u de formulieren op van zodra het bedrag op onze rekening is gestort. 
Bij meerdere  sessies zal het door u te betalen bedrag worden meegedeeld op de voorlaatste sessie.

Om de administratie beperkt te houden (zo kunnen we onze tijd voorbehouden aan uw herstel) vragen we u een correcte betaling.  Indien u niet tijdig betaalt, worden herinnerings- en aanmaningskosten aangerekend.