De loopanalyse is een functionele bewegingstest waarbij bewegingscontrole, lenigheid, kracht en stabiliteit bij het lopen wordt geëvalueerd. Het is ontwikkeld om een goede inschatting te kunnen maken van de risico's op blessures. Via het advies gaat men de kans op blessures of herval van blessures verminderen en de prestaties van de sporter verbeteren.

Deze screening is zowel voor de beginnende Start-to-Runner als topatleet. Bij deze screening krijgt u een risicoprofiel, ideaal om mee te nemen naar uw (sport)arts, kinesitherapeut of personal trainer.

m

Screening
Op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst volgt er tijdens een eerste contact een vraaggesprek in verband met de voorgeschiedenis van de sporter. Zo wordt er al een eerste beeld gevormd van de knelpunten in het lichamelijk functioneren. Vervolgens wordt er een screening afgenomen, waar via specifieke tests een evaluatie wordt gemaakt van stabiliteit, kracht, spiercontrole, lenigheid en coördinatie. Ook wordt er op de loopband een loopanalyse afgenomen om zo uw looptechniek te verbeteren. De loopanalyse kan uitgebreid worden met een dynamische footscan (link naar dynamische footscan).

Finetuning
De ingevoerde testresultaten van de screening worden in de online-tool verwerkt tot een rapport. Deze analyse is automatisch gekoppeld aan een advies en een specifiek oefenprogramma (stabilisatie-, lenigheids- en krachtoefeningen, enz.), waarin gewerkt wordt rond de individuele "zwakke schakels". De nodige optimalisaties worden aangebracht, om zo het oefenprogramma verder te finetunen.

Evaluatiemoment/Coaching
Tijdens het tweede contact worden de resultaten verder besproken en wordt uitgelegd waar de specifieke knelpunten liggen. Het oefenprogramma wordt in detail doorgenomen en de oefeningen worden juist aangeleerd. Vermits een correcte uitvoering van groot belang is om tot goede resultaten te komen, zal dit gebeuren met de nodige zorg en oog voor detail. Na deze tweede sessie kunnen er nog extra contactmomenten gepland worden voor verdere opvolging en bijsturing.

https://www.youtube.com/watch?v=snB8DLoPTeY

Prijs:
- RUNNINGSMART-LOOPANALYSE: 120 euro
- Dynamische Footscan: 30 euro
- Opvolging: 25 euro

Therapeut: Bram Sorel