Wat is ergonomie en preventie?
Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties.  Bij de behandeling van bewegingsklachten verbetert ergonomie de werkomstandigheden om herval te vermijden (= secundaire preventie) en de kwaliteit van bewegen te verbeteren.   Ergonomie wordt ook gebruikt om houdingklachten te vermijden vooraleer er letsels zijn (= primaire preventie). 

m

Otkas biedt verschillende scholingen aan zowel individueel als in groep:
- poetsschool
- bureelblessures
- zorgsector
- industriële ergonomie

Wij geven ook voordrachten en workshops voor bedrijven, groepen en verenigingen.

Therapeut: Tom Decorte
Contacteer ons voor meer informatie mbt ergonomie en preventie