Wat is ademhalingsrevalidatie?
We maken in onze aanpak een onderscheid tussen acute en chronische ademhalingsklachten.  Ademhalingsrevalidatie bij chronische klachten richt zich op het behandelen van patiënten met zowel COPD als emfyseem.

u

Na een grondig onderzoek gebruiken we volgende technieken:
- het bewust worden van het ademhalingspatroon en verbeteren ervan
- het aanleren van de juiste inhalatietechnieken (vernevelaars als doseeraerosols)
- reiniging van de bovenste luchtwegen
- autogene drainage
- geassisteerde autogene drainage (baby’s en jonge kinderen)
- verschillende hulpmiddelen: biofeedback, PEP,…
- aerobe training met saturatiemeting

Therapeut: Tom Decorte | Bram Sorel
Contacteer ons voor meer informatie mbt ademhalingsrevalidatie | behandeling van ademhalingsklachten